Ring oss idag!

Platta påsar

 • High Quality Flat Pouches Manufacturers

  Tillverkare av platta påsar av hög kvalitet

  Namn: Värmeförslutbara platta steriliseringspåsar "Mediwish" för ång-, etylenoxid- och formaldehydsterilisering.

  Förpackningen är avsedd för förpackning av medicinsk utrustning som ska steriliseras (ånga, etylenoxid, ångformaldehyd och strålning) för att säkerställa deras sterilitet efter sterilisering under lagring och transport före avsedd användning.
  Användbara platta påsar är designade för förpackning med syftet att efterföljande sterilisering av instrument med liten tjocklek och medicinsk utrustning gör det möjligt att skilja steriliserade och icke-steriliserade påsar åt.
  Påsarna är avsedda för engångsbruk.